دبستان هاتف شهرکیان        بازدید جناب آقای رسولی معاون محترم پرورشی و فرهنگی  و جناب آقای دوستی رئیس اداره فرهنگی هنری اداره کل ، از آموزشگاه به مناسبت افتتاح کتابخانه های  خانگی و فعالیت های پرورشی آموزشگاه

 

 


                                          بسمه تعالی

     اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری                                                           تاریخ 5 /8/97

 مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد                                                     شماره :        ــ

                دبستان هاتف کیان)                                                                                  پیوست :      ــ                           

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صورت جلسه انجمن قرآن / 98-97

    در روز شنبه مورخه 5/8/97انجمن قرآن آموزشگاه در محل نماز خانه با حضور مدیر و معاون پرورشی آموزشگاه تشکیل جلسه داد و پس از ارائه شرح وظایف این انجمن توسط معاون محترم پرورشی مقرر شد در طول سال تحصیلی این انجمن زیر نظر رئیس انجمن و معاون پرورشی کلیه فعالیت های مربوط به کتاب آسمانی (قرآن کریم ) در آموزشگاه را تحت نظر داشته باشد و در اجرای برنامه های مرتبط با مسائل قرآنی با مسئولین مدرسه همکاری لازم را بنماید .  به همین منظور مقرر شد به طور خلاصه فعالیت ها و برنامه های زیر انجام گردد :

1ـ برگزاری محفل انس با قرآن با حضور حافظین معروف وجشن هفته قرآن.

2ـ برگزاری مسابقات جز،سی قرآن و عترت باحضورخانم مردانی امام جماعت مدرسه .

3ـ همکاری در اجرای طرح ملی حفظ قرآن کریم  .

4 ـ همکاری در قرائت و پخش صوتی قرآن و  ترجمه در مراسم آغازین و مناسبت ها .

5 ـ همکاری در شناسایی نفرات برتر در رشته حفظ و قرائت قرآن .

6 ـ تقدیر از دانش آموزان فعال قرآنی .

 

اعضاء انجمن

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

امضاء

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

امضاء

1

شیما قهرمان

دوم

 

7

صوفیا بهمنی

دوم

 

2

آیدا مظلوم

دوم

 

8

مریم تازش

دوم

 

3

هستی قهرمان

دوم

 

9

سونیا شاهوردی

دوم

 

4

زهرا علیرضایی

دوم

 

10

 

 

 

5

النازکریمی

دوم

 

11

 

 

 

6

مریم علیدوستی

دوم

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

امضاء

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

امضاء

1

معصومه رئیسی

مدیر

 

4

مهوش سمیع

نماینده

معلمان

 

2

سکینه حامدی

معاون پرورشی

 

5

همایون علیرضایی

رئیس

انجمن

 

3

نسرین شاهرخ

معاون آموزشی

 

6

ستاره علیرضایی

رئیس شورای دانش آموزی

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


                                          بسمه تعالی

     اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری                                                                   تاریخ20/1/98

  مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد                                                           شماره : .                                                                                                              

                     دبستان هاتف کیان                                                                                        پیوست :                                  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به : مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

از : دبستان هاتف کیان

موضوع :  گزارش اجرای طرح یک روز برای فردا

 

        بر اساس دستورالعمل شورای دانش آموزی و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه شورای دانش آموزی شماره 10 مقرر شد طرح یک روز برای فردا در روز چهارشنبه  مورخه 21/1/98با همکاری اعضای محترم شورای            دانش آموزی در آموزشگاه اجرا گردد. در این خصوص به طور خلاصه فعالیت های زیر صورت گرفت:

 

1 ـ  توجه به دستورالعمل شورای دانش آموزی .

2 ـ طرح موضوع در جلسه شورای دانش آموزی و اتخاذ تصمیمات لازم .

3 ـ اطلاع رسانی به دانش آموزان و اولیاء آنها در خصوص زمان و نحوه اجرای طرح .

4 ـ انتخاب دانش آموزان براساس توانایی ها و مشخص کردن مسئولیت ها .

5 ـ. معرفی دانش آموزان و سمت آن ها در مراسم آغازین .

6 ـ تهیه اتکت و نصب آن در محل مناسب و روی سینه دانش آموزان .

7 ـ. توجیه دانش آموزان انتخاب شده توسط مدیر و معاون آموزشی مدرسه .

8 ـ اداره مدرسه توسط دانش آموزان با همکاری آموزگاران و کادر اجرایی مدرسه .

 

 

مدیر آموزشگاه معصومه رئیسی                                                         معاون پرورشی ـ سکینه حامدی

رئیس انجمن ـ همایون علیرضایی                                                  معاون آموزشی ـ نسرین شاهرخ

نماینده معلمان ـ مهوش سمیع                                                         رئیس شورای دانش آموزی ستاره علیرضایی  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


بسمه تعالی

     اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری                                                           تاریخ 5/8/ 97

 مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد                                                     شماره :

                دبستان هاتف کیان                                                                                          پیوست ــ                                  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

صورت جلسه همکاری انجمن های مناسبتها ، فرهنگی هنری و تشکیلات پیشتازان در هفته بسیج  / 98-97

        مقرر گردید به مناسبت هفته بسیج، تشکیلات پیشتازان ، انجمن مناسبت ها و فرهنگی هنری با همکاری انجمن اولیا و مربیان و مسئولین آموزشگاه  اقدام به اجرای برنامه هایی متنوع در آموزشگاه نمایند . همچنین نسبت به تهیه مقاله، انشا نویسی و تشکیل جلسات و نشستهای ی با آموزشگاه همکاری لازم را داشته باشند. به همین منظور مسوولین انجمن های ذکر شده روز شنبه مورخه 5/8/97گرد هم آمده و جهت این اقدام برنامه ریزی نمودند که به طور خلاصه روند انجام کار به شرح زیر می باشد:

 

 

 

1 ـ تشکیل جلسه با شورای دانش آموزی .

2 ـ تشکیل جلسه با تشکیلات پیشتازان .

3 ـ اطلاع رسانی به دانش آموزان و نصب بروشور و  تراکت با عنوان بسیج .

4 ـ سخنرانی معاون محترم پرورشی و مدیر آموزشگاه در مورد بسیج .

5 ـ اجرای برنامه متناسب با هفته بسیج در مراسم آغازین .

6 ـ همکاری تشکیلات پیشتازان در اجرای برنامه

7 ـ تهیه و ارسال گزارش به مدیریت آموزش و پرورش .

8-حضوردانش آموزان درگارشهدای گمنام کیان

 

 

 

 

 

 

 

 

معصومه رییسی    - مدیر آموزشگاه                                                                  معاون آموزشی ـ نسرین شاهرخ

 

معاون پرورشی ـ سکینه حامدی                                                                        نماینده معلمان مهوش سمیع

 

مسئول انجمن فرهنگی و هنری ـ ساغر                                   مسئول انجمن مناسبتها ـ ستاره علیرضایی                        

 

رئیس شورای دانش آموزی ـ ستاره علیرضایی                                      مسئول تشکیلات پیشتازان ـ مهسا اسکندری                                          

                              

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 


بسمه تعالی

     اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری                                                           تاریخ 5/8/97

 مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد                                                     شماره :        ــ

                دبستان هاتف کیان)                                                                                                                پیوست :      ــ                           

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

صورت جلسه انجمن کتابخانه / 98-97

    در روز شنبه مورخه 5/8/97انجمن کتابخانه آموزشگاه در محل نماز خانه با حضور مدیر و معاون پرورشی آموزشگاه تشکیل جلسه داد و پس از ارائه شرح وظایف این انجمن توسط معاون محترم پرورشی مقرر شد در طول سال تحصیلی این انجمن زیر نظر رئیس انجمن و معاون پرورشی کلیه فعالیت های مربوط به کتابخانه آموزشگاه را در اختیار داشته باشد و در اجرای برنامه های مرتبط با کتاب و کتاب خوانی با مسئولین مدرسه همکاری لازم را بنماید . ابوالفضل اشرفی نیز مسئول کتابخانه می باشد. به همین منظور مقرر شد به طور خلاصه فعالیت ها و برنامه های زیر انجام گردد :

 

1ـ راه اندازی کتابخانه آموزشگاه و تنظیم برنامه کار کتابخانه.وراه اندازی کتابخانه های کلاسی

2ـ برگزاری 3 نمایشگاه کتاب به مناسبت های مختلف در طول سال تحصیلی .

3ـ صدور کارت عضویت کتابخانه جهت کلیه دانش آموزان علاقه مند .

4 ـ تنظیم و مرتب سازی کتب در طول سال تحصیلی .

5ـ  رعایت نظم و انضباط در اداره کتابخانه .اداره کتابخانه ها توسط دانش آموزان

6 ـ  اجرای طرح اهدای کتاب به منظور افزایش تعداد کتب کتابخانه .

7ـ غنی سازی کتابخانه و تهیه کتب جدید و برگزاری مسابقه کتابخوانی با همکاری انجمن علمی ـ آموزشی .

 

اعضاء انجمن

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

امضاء

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

امضاء

1

نگین قلی پور

دوم

 

7

راحیل مظفری

سوم

 

2

نگار قلی پور

دوم

 

8

ستاره علیرضایی

سوم

 

3

ستایش حبیبی

دوم

 

9

ریحانه صیادی

سوم

 

4

زهرا رحمانی

دوم

 

10

هستی ملکی نژاد

سوم

 

5

مریم علیرضایی

دوم

 

11

 

 

 

6

ستایش حامدی

دوم

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

امضاء

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

امضاء

1

معصومه رئیسی

مدیر

 

4

مهوش سمیع

نماینده

معلمان

 

2

سکینه حامدی

معاون پرورشی

 

5

همایون علیرضایی

رئیس

انجمن

 

3

نسرین شاهرخ

معاون آموزشی

 

6

ستاره علیرضایی

رئیس شورای دانش آموزی

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


مشخصات اعضای شورای دانش آموزی   هاتف 98-97                فرم شماره2

                

مدرسه   دخترانه هاتف          شهرستان شهرکرد              استان چهارمحال وبختیاری

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

پایه تحصیلی

سمت درشورا

تعدادرای ماخوذه

شماره تلفن

1

 

ستاره علیرضایی

همایون

4611030881

سوم

کمیته علمی

42

33323233

2

مریم ساعدی

سعید

4611041158

سوم

کمیته نماز

39

33323233

3

 

مهسا اسماعیل زاده

ایرج

4611046303

سوم

کمیته حجاب

39

33323233

4

 

زینب ساعدی

ناصر

4611062147

سوم

کمیته بهداشت

38

33323233

5

 

ملیکا علی بابایی

اسلام

4611041719

سوم

کمیته آغازین

30

33323233

6

شیما قهرمان

علی

4611061892

سوم

کمیته فرهنگی هنری

30

33323233

7

 

نگارقلی پور

روح اله

4611048128

سوم

کمیته مناسبت ها

37

33323233

8

 

ساغر

حسن

4611074277

سوم

کمیته تربیت بدنی

25

33323233

9

 

بهاراسکندری

بهزاد

4680340185

سوم

کمیته قرآن

35

33323233


ر


                                         

 

 

 بسمه تعالی

     اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری                                                           تاریخ : 16 /7/97

 مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد                                                     شماره :        ــ

                دبستان هاتف کیان                                                                                                  پیوست :      ــ                           

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صورت جلسه انجمن نماز / 98-97

    در روز شنبه مورخه 13/8/96 انجمن قرآن آموزشگاه در محل نماز خانه با حضور مدیر و معاون پرورشی آموزشگاه تشکیل جلسه داد و پس از ارائه شرح وظایف این انجمن توسط معاون محترم پرورشی مقرر شد در طول سال تحصیلی این انجمن زیر نظر رئیس انجمن و معاون پرورشی کلیه فعالیت های مربوط به کتاب آسمانی (قرآن کریم ) در آموزشگاه را تحت نظر داشته باشد و در اجرای برنامه های مرتبط با مسائل قرآنی با مسئولین مدرسه همکاری لازم را بنماید .  به همین منظور مقرر شد به طور خلاصه فعالیت ها و برنامه های زیر انجام گردد :

1ـ تدوین برنامه نماز به طوری که همه دانش آموزان طبق برنامه در نماز شرکت کنند .

2ـ حضور دانش آموزان علاقه مند در نماز جمعه به همراه خانواده ها و همکاران طبق برنامه اعلام شده از اداره .

3ـ همکاری در اجرای طرح آموزش نماز با آموزگاران محترم کلاسها .

4ـ تجهیز وزیبا سازی فضای نماز خانه با جامهری ، مهر نوارهای سجاده ای و پوستر و تراکت .

5ـ همکاری درانتظامات نماز جماعت، پخش اذان و آماده سازی سجاده .

6ـ تنظیم برنامه نماز کلاس ها و تشویق فعالین نماز.

7ـ تهیه کلیه مومات جهت نمازخانه .

8ـ تشویق شرکت کنندگان در نماز جماعت و  بیان احکام شرعی نماز توسط امام جماعت .

9ـ پیگیری صدور گواهی  طرح آموزش عملی نماز پایه های دوم و سوم

اعضاء انجمن

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

امضاء

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

امضاء

1

فاطمه اسکندری

سوم

 

7

زهرا قلی پور

سوم

 

2

زینب ساعدی

دوم

 

8

مهدیه شاهوردی

سوم

 

3

فاطمه زهرا قلی پور

دوم

 

9

غزل صیادی

سوم

 

4

شیما قهرمان

دوم

 

10

یگانه همتی

سوم

 

5

مریم ساعدی

دوم

 

11

 

سوم

 

6

فاطمه شاهوردی

سوم

 

12

 

اول

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

امضاء

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

امضاء

1

معصومه رئیسی

مدیر

 

4

مهوش سمیع

نماینده

معلمان

 

2

سکینه حامدی

معاون پرورشی

 

5

همایون علیرضایی

رئیس

انجمن

 

3

نسرین شاهرخ

معاون آموزشی

 

6

ستاره علیرضایی

رئیس شورای دانش آموزی

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


                                          بسمه تعالی

     اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری                                                           تاریخ :

 مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد                                                     شماره : 20

                دبستان هاتف کیان)                                                                                  پیوست :                                  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش روز جهانی تخم مرغ / 98 ـ 97

 

به استناد بخشنامه شماره 16015/902/2 مورخ 22/7/97 ، اهم فعالیت های صورت گرفته به مناسبت روز جهانی تخم مرغ با همکاری انجمن بهداشت و شورای دانش آموزی به شرح ذیل اعلام می گردد .

 

1 ـ اطلاع رسانی به دانش آموزان و اولیا به صورت کتبی

2ـ سخنرانی مراقب سلامت آموزشگاه در مراسم آغازین پیرامون غذای سالم و اهمیت تخم مرغ

3 ـ سخنرانی آموزگاران در کلاس درس پیرامون تغذیه سالم

4 ـ پذیرایی از دانش آموزان با تخم مرغ .

5 ـ برگزاری مسابقه نقاشی با عنوان تغذیه سالم

6 ـ تهیه بروشور و پلاکارد

7ـ ارسال گزارش در قالب cd به مدیریت آموزش و پرورش

 

مدیر دبستان ـ معصومه رئیسی                                                                معاون آموزشی نسرین شاهرخ

 

معاون پرورشی ـ سکینه حامدی                                                         نماینده معلمان ـ  مهوش سمیع

 

رئیس انجمن اولیا ـ همایون علیرضایی                                        مراقب سلامت ـ سیمین دخت سرشاد           

 

رئیس انجمن بهداشت ـ فاطمه اسکندری

         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


نمودارتشکیلاتی کمیته های شورای دانش آموزی سال تحصیلی 98-97

معاون پرورشی:سکینه حامدی

شورای دانش آموزی دبستان هاتف

مدیر:معصومه رئیسی

 

معاون آموزشی :نسرین شاهرخ

کمیته مناسبت ها

کمیته حجاب

کمیته کتابخانه

کمیته فرهنگی هنری

کمیته قرآن

مسئول :ستاره علیرضایی

مسئول :گروه مریم ساعدی

مسئول :گروه فاطمه اسکندری

مسئول گروه :ساغر

مسئول گروه :ملیکا علی بابایی

فاطیما صیادی

2-مهدیه شاهوردی

3-ایدا مظلوم

4-مهسا اسماعیل زاده

5-یگانه قهرمان

6-محیا فرهادی

7-فاطمه فرزانده

8-زهرا علی پور

9-ریحانه قهرمان

10-منا گودرزی

1-ساجده علیرضایی

2-سارا فرازنده

3-زهرا علیرضایی

4-زهرا علیرضایی

5-یگانه همتی

6-فاطمه هاشمی

7-مهسا میرزایی

8-ستایش علیرضایی

9-شیما قهرمان

10-زهرا بقایی

1-نگین قلی پور

2-نگارقلی پور

3-ستایش حبیبی

4-زهرا رحمانی

5-مریم علیرضایی

6-ستایش حامدی

7-راحیل مظفری

8-ستاره علیرضایی

9-ریحانه صیادی

10-هستی مالک نژاد

1-مهسا میرزایی

2-سحرتقی پور

3-مبینا صیادی

4-مهسا اسماعیل

5-هستی علی بابا

6-ریحانه شاهورد

7-یاسمن علی دو

  1.  

9-مهدیه شاهورد

 

 

  • آیدامظلوم

2-شیما قهرمان

3-هستی قهرمان

4-زهرا علیرضای

  1.  

6-مریم علیدوستی

7-صوفیا بهمنی

8-مریم تازش

  1.  

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Aaron MNK Blog فاطمه حسن‌پوردَکان مجله پزشکی کاشت مو شکوه طبیعت طلبه جوان ... Biomedical Engineering